Félagsmiðstöðin Hellirinn

Félagsmiðstöðin Hellirinn er ein fjögurra félagsmiðstöðva sem starfræktar eru í Reykjavík sem sinna sértæku starfi fyrir fötluð börn og unglinga í 5.-10. bekk í almennum grunnskólum borgarinnar. Megin markmið sértækra félagsmiðstöðva SFS er að veita fötluðum börnum og unglingum í 5. – 10. bekk og foreldrum þeirra heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frítímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður þar sem hægt er að þjálfa samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar og efla félagslega þátttöku

Markmið Hellisins er að bjóða upp á fjölbreytt og aldurstengd viðfangsefni sem höfða til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggar aðstæður sem einkennast af hlýju og virðingu. Hugmyndafræði félagsmiðstöðvarinnar byggir á einstaklingsmiðaðri þjónustu þar sem reynt er að vinna með styrkleika hvers og eins og ávallt er reynt að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga. Markvisst er leitast eftir að vekja áhuga barna og unglinga í sértækum félagsmiðstöðvum á almennu félagsmiðstöðvarstarfi og styðja þau til þátttöku í samráði við forstöðumann félagsmiðstöðva og foreldra viðkomandi barns eða unglings.

Félagsmiðstöðin Hellirinn þjónustar þau börn sem hafa búsetu eða stunda nám við grunnskóla í Breiðholti. Félagsmiðstöðin er staðsett í Kleifarseli 18 og er opinn alla daga frá 13:40-17.00

 

Félagsmiðstöðin Hellirinn starfar samkvæmt reglum um þjónustu félagsmiðstöðva Reykjavíkurborgar

Forstöðumaður Hellisins er Eva Helgadóttir og aðstoðarforstöðumenn eru Þuríður Marín Jónsdóttir og Birkir Björnsson

________________________________________________________

Hellirinn is a youth club that services special needs kids. Hellirinn operates under Miðberg recreational center in Breiðholt. Hellirinn provides service for children that live in or go to school in Breiðholt.

The goal of youth clubs that provide special needs services is to give disabled children and teenagers in grades 5-10 and their parents comprehensive and professional services where pedagogical values are kept in mind. What that entails is to create environment where children and teenagers can develop their communication skill and, social skills as well as strengthen their self-image and social involvement. The goal of special needs youth clubs is to offer diverse and age appropriate activities that appeal to different children and teenagers with different interests and ensure that they have a safe environment that is characterised by warmth and respect. The ideology the youth club is based on is individualized service where we work with the strengths of each child and we try to meet different needs and interests. We systematically try to increase the children’s interest in open youth clubs and support them in participating there in association with their managers and the parents of the respective child or teenager.

 

Hellirinn is divided by age and has on one hand services for grades 5-7 where our emphasis is that the children are introduced to the ten to twelve years old program of their neighbourhood youth club. On the other hand we have services for grades 8-10 where the teenagers make up their own schedule. The teenagers regularly get lectures that aim to increase their independence. An example of this is that we educate the teenagers about financial matters and we have posters hanging on the wall where they can see how much it costs to run the youth center and how the things they put on the schedule affects our budget and how much the food costs ect. We also emphasize that the teenagers know what is going on in their neighbourhood youth club and we regularly go and visit them and also offer the possibility that the teenagers can attend the open evenings there with support from Hellirin’s staff.

Hellirinn Youth Club operates  according to rules about the services provided by the city of Reykjavík’s Youth Clubs

The manager of Hellirinn is Eva Helgadóttir and the assistant managers are Þuríður Marín Jónsdóttir and Birkir Björnsson

______________________________________________________

Skóladagatal Hellisins 2020-2021

Leiðbeiningar hvernig á að skrá í lengda viðveru / Instructions how to register your child to „long days“ when schools are closed

Leiðbeiningar fyrir ráðstöfun frístundastyrks / Instructions for the allocation of recreation grant towards recreation fees

Starfsmenn / Employees

Starfsmenn / Employees

 • Eva Helgadóttir
  Eva Helgadóttir Forstöðumaður Félagsmiðstöðin Hellirinn

  Hún/she

  Sími: 664-7684

 • Birkir Björnsson
  Birkir Björnsson Aðstoðarforstöðumaður - Félagsmiðstöðin Hellirinn

  Hann/he

  Sími: 626-2561

 • Valdís Auður Arnardóttir
  Valdís Auður Arnardóttir Frístundaleiðbeinandi m/umsjón / Recreation instructor

  Hún/she

  Valdís er í fæðingarorlofi.

  Valdís is on maternity leave

  • Katharína Ósk Emilsdóttir
   Katharína Ósk Emilsdóttir Frístundaleiðbeinandi m/umsjón / Recreation instructor

   Hún/she

   Katharína vinnur fimmtudaga og föstudaga.

   Katharína works Thursdays and Fridays.

   • Bríet Emma Gísladóttir
    Bríet Emma Gísladóttir Frístundaleiðbeinandi m/umsjón / Recreation instructor

    Hún/she

    Bríet vinnur mánudaga, þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga

    Bríet works Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays

    • Anna Dröfn Óladóttir
     Anna Dröfn Óladóttir Aðstoðarforstöðumaður - félagsmiðstöðin Hellirinn

     Hún/she

     Sími: 695-5135

     • Oskar Beniamin Donocik
      Oskar Beniamin Donocik FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

      Hann/he

      Oskar vinnur mánudaga og miðvikudaga

      Oskar works Mondays and Wednesdays

      • Vaka Halldórsdóttir
       Vaka Halldórsdóttir FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

       Hún/She

       Vaka vinnur alla daga.

       Vaka works every day.

       • Karen Sunna Atladóttir
        Karen Sunna Atladóttir FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

        Hún/She

        Karen vinnur alla daga.

        Karen works every day.

        • Alexander Joseph Emilsson
         Alexander Joseph Emilsson FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

         Hann/He

         Alexander vinnur á þriðjudögum, fimmtudögum og föstudögum.

         Alexander works Tuesdays, Thursdays and Fridays.

         • Austéja Aidasdóttir
          Austéja Aidasdóttir FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

          Hún/She

          Austéja vinnur mánudaga – fimmtudaga

          Austéja work Mondays – Thursdays

          • Iván Eugenio Guerrero Testani
           Iván Eugenio Guerrero Testani FRÍSTUNDARÁÐGJAFI

           Hann/He

           Iván vinnur alla daga.

           Iván works every day.

           • Helga Guðrún Kristinsdóttir
            Helga Guðrún Kristinsdóttir FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

            Hún/She

            Helga vinnur miðvikudaga og föstudaga.

            Helga works Wednesdays and Fridays.

            • Sunna Dögg Guðmundsdóttir
             Sunna Dögg Guðmundsdóttir FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

             Hún/She

             Sunna vinnur alla daga nema þriðjudaga.

             Sunna works every day except Tuesdays.

             • Emil Úlfsson
              Emil Úlfsson FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

              Hann/He

              Emil vinnur mánudaga – miðvikudaga.

              Emil works Mondays – Wednesdays.

              • Jolanta Karwowska
               Jolanta Karwowska FRÍSTUNDALEIÐBEINANDI M/UMSJÓN / RECREATION INSTRUCTOR

               Hún/She

               Jolanta vinnur alla daga

               Jolanta works every day.

               Gildi / Values

               Í Hellinum leggjum við  mikla áherslu barna- og unglingalýðræði og að ungmennin stjórni að mestu hvað þau hafa fyrir stafni í félagsmiðstöðinni. Í hverjum mánuði hangir uppi dagatal þar sem ungmennin geta komið með hugmyndir af dagskrárliðum eða síðdegishressingu. Þátttakendur í starfi Hellisins  eru á breiðu aldursbili og því mikilvægt að hafa það í huga í starfinu.   Hellirinn er aldursskiptur og hafa þátttakendur í 5.-7. bekk annars vegar og þátttakendur í 8.-10. bekk hins vegar sitt eigið rými  í Kleifarseli og hafa þau einnig mismunandi dagskrár í hverri viku.

               Við leggjum einnig áherslu á að öll ungmenni þekki sínar hverfa félagsmiðstöðvar. Ungmennin fá stuðning og hvatningu til þátttöku í tíutólf ára starfi í þeim félagsmiðstöðvum sem eru við skóla þeirra eða nálægt heimili þeirra og fá unglingar í 8-10 bekk stuðning til þátttöku í opnu félagsmiðstöðvastarfi ef þau hafa áhuga á.

               _________________________________________

               In Hellirinn there is a large emphasis on children and teenager democracy and that the participants control mostly what they do in the youth club. Every month we put up a calendar where the participants can write down ideas for things to do or what they want to eat in the youth club. Since Hellirinn services children on a wide age gap it must be taken into consideration that the participant have different interests and needs. Therefore Hellirinn is age divided and on one hand participants in grades 5-7 and on the other hand participants in grades 8-10 have both their own space in Kleifarsel and different weekly schedules.

               We also emphasize that all participants know their neighborhood Youth Clubs. The participants get support and motivation for participation to the 10-12 year old clubs in the youth clubs that are linked to their schools or is in the neighborhood where they live. The teenagers also get support to participate in the evening programs of their neighborhood Youth Clubs if they want to attend.

               Starfsáætlun / Plan of operations

               Starfsáætlun Hellisins 2018-19

               Markmið og hlutverk Hellisins

               Markmið félagsmiðstöðvarinnar er að bjóða upp á fjölbreytt og aldurstengd viðfangsefni sem höfða til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggar aðstæður sem einkennast af hlýju og virðingu. Hugmyndafræði félagsmiðstöðvarinnar byggir á einstaklingsmiðaðri þjónustu þar sem reynt er að vinna með styrkleika hvers og eins og ávallt er reynt að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga. Markvisst er leitast eftir að vekja áhuga barna og unglinga í sértækum félagsmiðstöðvum á almennu félagsmiðstöðvarstarfi og styðja þau til þátttöku í samráði við forstöðumann félagsmiðstöðva og foreldra viðkomandi barns eða unglings.

               Hellirinn er með aldursskipt starf og býður annars vegar upp á starf fyrir 5.-7. bekk þar sem áhersla er lögð á að börnin kynnist tíu tólf ára starfi í hverfisfélagsmiðstöð sinni. Hins vegar er boðið upp á starf fyrir 8.-10. bekk þar sem unglingarnir skipuleggja dagskránna sjálfir. Unglingarnir fá reglulega fræðslur sem miða að því að auka sjálfstæði þeirra t.d. fjármálafræður auk þess að yfirlit hangir uppi yfir það sem er keypt fyrir félagsmiðstöðina í hverjum mánuði (matur, afþreying, búnaður). Einnig er lögð áhersla á að unglingarnir viti hvað er boðið upp á í hverfisfélagsmiðstöðinni þeirra og farið sé reglulega í heimsókn þangað.

               Félagsmiðstöðin Hellirinn þjónustar þau börn sem hafa búsetu eða stunda nám við grunnskóla í Breiðholti, Árbæ og Norðlingaholti. Félagsmiðstöðin er staðsett í Kleifarseli 18 og er opinn alla daga frá 13:20-17.00

               Áhersluþættir í starfi Hellisins skólaárið 2018-2019

               Okkar áhersluþættir út frá frístundastefnu Reykavíkurborgar

               Lýðræði, sjálfstæði og sjálfræði

               • Þátttakendur búa til dagskrá og nýta til þess eigin styrkleika og áhugamál
                • Í hverjum mánuði hangir uppi blað þar sem þau geta komið sínum hugmyndum á dagskrá og að þau fái stuðning til að framkvæma hugmyndirnar.
               • Þátttakendur taka þátt í ákvarðanatöku er varðar Hellinn t.d. er varða matarinnkaup og kaup á afþreyingu
               • Í hverjum mánuði sé sýnilegt í hvað er verið að eyða peningum Hellisins.
               • Starfsfólk tali við börnin og ungmennin í Hellinum til að fá hugmyndir frá þeim um hvað sé hægt að hafa í síðdegishressingu.

               Heilbrigði, andlegt og líkamlegt

               • Aukin útivera
                • Leikir.
                • Ferðir
                • Íþróttahús einu sinni í viku
                • Leitast verði við að bjóða þátttakendum upp á að prófa fjölbreyttar tómstundir
               • Hollari síðdegishressing
                • Ávextir og grænmeti skorið niður daglega.
               • Leggja áherslu á góða andlega líðan
                • Að þátttakendur finni til öryggis og upplifi Hellinn sem öruggan og áhyggjulausan stað.

                

               • Hellirinn taki fullan þátt í grænum skrefum Reykjavíkurborgar
                • Allt sem er hægt að nota á annan hátt er endurnotað t.d. mjólkurfernur notaðar til að taka bakstur með heim
                • Leitast er við að versla inn á umhverfisvænan hátt t.d. Með því að kaupa ávexti og grænmeti í lausu frekar en í plasti.
                • Það sem ekki er hægt að endurnýta er endurunnið
                • Jákvæð fræðsla um umhverfisvernd.

               Aðgerðaráætlun

               • Allir nýir foreldrar fá upplýsingapakka um starfsemi Hellisins – bæði á íslensku og ensku. Allar upplýsingar varðandi Hellinn verði sendar út á íslensku og ensku.
               • Hellirinn býður upp á aldursskipt starf og hvort aldursbil á sitt eigið rými með jafnöldrum.
               • Allir krakkar í 5.-7. bekk prófa tíutólf ára starf í hverfisfélagsmiðstöðinni sinni tvisvar á önn.
               • Markviss dagskrá utandyra fyrir 5.-7. bekk. Krakkarnir fari í ferðir með strætó eða á bílnum.
                • Bókasafn
                • Út í hverfið að leika
                • Pokémon
                • Út með útidót, kubb, mikado…
                • Sýningar sem eru í gangi
                • Elliðárdalur, gefa kanínum að borða
                • Húsdýragarðurinn
                • Sund
               • Bætt andleg líðan
                • Bjóða upp á slökun með rólegri tónlist og etv kerti
                • Starfsfólk leggur sig fram við það að spjalla við krakkana yfir daginn og spyrja þá sem þurfa þykir í lok dags hvernig líðanin er og hvernig dagurinn gekk
                • Starfsfólk leggi sig fram að tala ekki um óviðeigandi hluti við þátttakendur og eins tali sem minnst um neikvæða hluti.
                • Starfsfólk sýni gott fordæmi og t..d tali ekki neikvætt um fólk úti í bæ.
               • Unglingar fari á dagvakt í félagsmiðstöð í Breiðholti einu sinni í viku með starfsmanni Hellisins.
               • Unglingar í Hellinum hvattir til að mæta á kvöldopnanir í þeirra hverfisfélagsmiðstöð. Fá stuðning frá starfsfólki Hellisins til að prófa að mæta.
               • Unglingar mæti á viðburði Samfés.
               • Þátttakendur geri eigin dagskrá og sjái um dagskrárliði. Þátttakendur séu hvattir til að nýta eigin áhugamál í dagskrárgerð.
               • Hellirinn verður með unglingakvöld einu sinni í mánuði.
               • Reglulegar fræðslur fyrir unglinga s.s fjármál, samfélagsmiðlar, kynfræðsla. Unglingar hvattir til að mæta á fræðslur í hverfisfélagsmiðstöðvum.
               • Starfsfólk leggi sig fram við að fylgja reglum sem börnin þurfa að fylgja á borð við að það séu engir símar við matarborðið og sýni þar með gott fordæmi

               Viðburðadagatal

               Ágúst

               • 23. vetrarstarf hefst

               September·          

               • 13. Kvöldopnun fyrir unglinga

               Október

               • 11. Kvöldopnun fyrir unglinga
               • Halloween ball með Hofinu og Höllinni

               Nóvember

               • 14. Félagsmiðstöðvadagurinn

               Desember

               • Jólaundirbúningur
               • 11. Jólakósýkvöld 5. – 7. bekk
               • 12. Söngkeppni Breiðholts (8-10 bk)
               • 13. Kvöldopnun fyrir unglinga
               • Lengd viðvera jólaleyfi

               Janúar

               • 10. Kvöldopnun fyrir unglinga

               Febrúar

               • 8. Breiðholt Got Talent (8-10 bk)
               • 14. Kvöldopnun fyrir unglinga

               Mars

               • 14. Kvöldopnun fyrir unglinga
               • 15. Skíðaferð (8-10 bk)

               Apríl

               • 4. Kvöldopnun fyrir unglinga
               • Lengd viðvera í páskaleyfi

               Maí

               • Árshátíð, aldursskipt – sameiginleg með Hofinu og Höllinni

               Júní

               • 6. Vetrarslútt krakkanna – grill og gleði — síðasti dagur í vetrarstarfi
               • 11. Sumarstarf hefst 
               • Vinnuskóli

               Júlí

               • Sumarstarf

               ______________________________________________________        

               Hellirinn’s plan of operations 2018-19

               Goal & role of Hellirinn

               The goal of the youth club is to offer versatile and age appropriate recreation that suits different children and teenagers that have different interests and to ensure that they have a safe environment that is characterized by warmth and respect. The ideology of the youth club is based on individualized service where the aim is to work with the strengths of each participant and where it is always a priority to meet different needs and interests. We systematically work towards introducing the participants to open youth clubs in the neighborhoods where they reside and we give them support to participate in cooperation with the managers of the neighborhood youth clubs and the parents of the respective child or teenager.

               Hellirinn is age divided and on one hand offers service to grades 5-7 where the emphasis is to introduce the children to the tíutólf programs of their neighborhood youth club. On the other hand we offer services to grades 8-10 where the teenagers make their own schedule with the help of the staff of Hellirinn. The teenagers regularly get lectures that aim to increase their autonomy, for example financial lectures and on the walls of Hellirinn we have overviews of what is bought every month in the youth club (food, entertainment, equipment). We also emphasize that the teenagers know what is happening in their neighborhood youth club and regularly visit that youth club.

               Hellirinn youth club services children that reside or attend school in Breiðholt, Árbær or Norðlingaholt. The youth club is located in Kleifarsel 18 and is open weekdays from 13:40-17:00

               Our main emphasis for the school year 2018-2019

               Our emphasis from the Leisure policy of the city of Reykjavík

               Democracy, independence and autonomy

               • Participants help make the weekly schedule and use their own strengths and interests
                • Every month a calendar hangs on the wall where participants can write down their own ideas for the schedule and get support from Hellirinn’s staff to make the ideas happen.
               • Participants have a say in the decision-making process of what is bought in Hellirinn such as food, entertainment and equipment.
               • Every month the participants can see what Hellirinn’s money has been spent on.
               • The staff has conversations with the participants to get ideas of what they want to do in Hellirinn and what they would like to have for afternoon snacks.

               Health, mental and physical

               • Increased outdoor activities
                • Games
                • Trips
                • An hour in a sports hall once a week.
               • Healthier afternoon snacks
                • Fruits and vegetables are cut down every day
               • Emphasis on emotional wellbeing.
                • Participants feel safe in Hellirinn and experience it as a safe and worry-free place.
               • Hellirinn  takes full participation in the environmental policy of the city of Reykjavík “græn skref”
                • We re-use everything possible and limit waste. Example: milk cartons and bread bags can be used to take home what the children bake.
                • The mangers try to shop in an environmental way. Example: Buy fruit and vegetables without using plastic bags.
                • What we cannot use again we recycle.
                • Positive lectures on environmental protection

               Action plan

               • All new parents get an information booklet about Hellirinn both in Icelandic and in English. All information about Hellirinn will be sent out in Icelandic and English.
               • Hellirinn is age divided and each age bracket has their own space with equals.
               • All children in grades 5-7 try tíutólf in their neighborhood youth club twice per semester
               • Participants in grades 5-7 go regularly outside. The children will also take trips with bus or car
                • Library
                • Playing outside in the neighborhood
                • Pokémon Go
                • Playing games outside. Example: kubb, Mikado, Pogo
                • Exhibitions that are happening around the city
                • Elliðaárdalur, feeding bunnies
                • Húsdýragarðurinn
                • Swimming
               • Emotional wellbeing
                • Offer the children to relax in a quiet room with calming music and maybe candles
                • The staff will put an emphasis on having conversations with the children during the day and ask those that need how they feel after the day and how the day went.
                • The staff tries it best not to talk about inappropriate things with the participants and also negative things
                • The staff sets a good example and for example does not talk negatively about other people.
               • Teenagers in Hellirinn go to a dayshift in a youth club in Breiðholt once a week with staff from Hellirinn.
               • Teenagers are encouraged to go to open evenings in their neighborhood youth club. It is possible for the teenagers to have a staff member of Hellirinn go with them for the first times.
               • Participants help make the weekly schedule and organize events. Participants are encouraged to use their own interests in the schedule making.
               • Hellirinn has an evening opening once a month.
               • Regular lectures for teenagers about relevant topics such as finance, social media, personal health. Teenagers are encouraged to go to lectures when they are offered at their neighborhood youth clubs.
               • Staff also follows rules set for the children and show a good example. Example: no phones at while eating food.

               Calendar of Events

               August
               • 23. Start of the winter program
               September
               • 13.  Evening opening for grades 8-10
               October
               • 11. Evening opening for grades 8-10
               • Halloween party with Hofið and Höllin
               November
               • 14. Youth club day
               December
               • Christmas decorating
               • 11. Christmas cozy for grades 5-7
               • 12. Breiðholt singing competition (grades 8-10)
               • 13. Evening opening for grades 8-10
               • Long days during Christmas break
               January
               • 10. Evening opening for grades 8-10
               February
               • 8. Breiðholt Got Talent
               • 14. Evening opening for grades 8-10
               March
               • 14. Evening opening for grades 8-10
               • 15. Ski trip (grades 8-10)
               April
               • 4. Evening opening for grades 8-10
               • Long days during Easter break
               May
               • Árshátíð, age divided with Hofið and Höllin
               • 31. Organizational day – Closed
               June
               • 6. End of winter party for the kids, bbq and fun – Last day of the winter program
               • 11. Start of the summer program
               • Work school for grades 8-10
               July
               • Summer Program

               Opnunartímar / Opening Hours

               Mánudaga – föstudaga frá 13:40-17:oo

               Monday-Friday from 13:40-17:00

               Contact Us

               We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

               Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt